PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM SƠN
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
SNV-00769 Giáo dục thể chất 1HỒ ĐẮC SƠNSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00768 Giáo dục thể chất 1HỒ ĐẮC SƠNSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00767 Giáo dục thể chất 1HỒ ĐẮC SƠNSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00766 Giáo dục thể chất 1HỒ ĐẮC SƠNSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00765 Giáo dục thể chất 1HỒ ĐẮC SƠNSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00764 Toán 1TRẦN DIÊN HIỂNSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00763 Toán 1TRẦN DIÊN HIỂNSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00762 Toán 1TRẦN DIÊN HIỂNSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00761 Toán 1TRẦN DIÊN HIỂNSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00760 Toán 1TRẦN DIÊN HIỂNSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00759 Tự nhiên xã hội 1NGUYỄN HỮU ĐĨNHSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00758 Tự nhiên xã hội 1NGUYỄN HỮU ĐĨNHSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00757 Tự nhiên xã hội 1NGUYỄN HỮU ĐĨNHSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00756 Tự nhiên xã hội 1NGUYỄN HỮU ĐĨNHSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00755 Tự nhiên xã hội 1NGUYỄN HỮU ĐĨNHSách nghiệp vụ Trong kho
12345678910...