PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM SƠN
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Văn nghệ Hải Dương 5 175000
2 Dạy và học ngày nay 10 250000
3 Sách giáo dục thư viện và trường học 12 102000
4 Giáo Dục tiểu học 15 127500
5 Quản lý giáo dục 20 460000
6 Tạp chí khoa học giáo dục 28 983000
7 Tạp chí thiết bị giáo dục 36 924000
8 Tạp chí giáo dục 54 1326000
9 Văn học và tuổi trẻ 57 775000
10 Sách pháp luật 70 7556295
11 Thế giới trong ta 92 1106000
12 Sách đạo đức 92 1139600
13 Sách Hồ Chí Minh 113 3648500
14 Báo thiếu niên hàng tuần 277 1717000
15 Toán tuổi thơ 441 4249000
16 Sách thiếu nhi 511 9258400
17 Sách nghiệp vụ 768 15955200
18 Sách tham khảo 1357 32686396
19 Sách giáo khoa 1359 10689600
 
TỔNG
5317
93128491