PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM SƠN
ĐỀ TRẮC NGHIỆM ONLINE
 
Chú ý: Học sinh tham gia tự nguyện, không bắt buộc phải tham gia!
 
 
Hướng dẫn các em dùng MÁY TÍNH đăng nhập vào Microsoft Teams để tham gia học trực tuyến
Hướng dẫn các em dùng ĐIỆN THOẠI đăng nhập vào Microsoft Teams để tham gia học trực tuyến
 
Phó Hiệu trưởng: - Trần Văn Hải
Địa chỉ: Huyện Cẩm Giàng - Tỉnh Hải Dương - Điện thoại: 02203.789.159
Web: thcamson.camgiang.edu.vn - Email: truongtieuhoccamsoncg@gmail.com
Đăng nhập